Artystka multimedialna i projektantka graficzna, związana z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, gdzie pracuje jako realizatorka wideo przy czołowych tytułach, oraz z Agencją Icon, gdzie pracuje jako Creative/Graphic Designer zajmujący się głównie markami z branży fashion & beauty. Współtworzy również Immer Studio – niezależne multimedialne studio artystyczne skupiające się na projektach zacierających granice między sztuką a technologią. Justyna Bielecka jest szczególnie zainteresowana projektowaniem wideo do spektakli scenicznych i instalacji, w których łączą się różne dziedziny sztuki i zmysły. Motywuje ją idea immersji – całkowitego zanurzenia się w cyfrowej rzeczywistości, która jest impulsem do generowania indywidualnych doświadczeń.