Łukasz Szalankiewicz to artysta, w swojej pracy skupiający się w równej mierze na sferach muzycznej i wizualnej. Jego działalność oscyluje również wokół instalacji interaktywnych. Zajmuje się także historią gier komputerowych, archeologią mediów oraz demosceną. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.

 

Przez osiem lat Szalankiewicz był kuratorem In Progress, cyklu audiowizualnego w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Pracował też jako kurator projektów specjalnych, ze szczególnym naciskiem na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. To twórca modułu kultury cyfrowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współtwórca wydawnictwa i platformy Audiotong oraz uczestnik wielu międzynarodowych projektów. Artysta zajmuje się również zagadnieniami audio w mediach interaktywnych w poznańskim Collegium Da Vinci na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej.